કાર્ટૂન કેમ્પ


ભીડના કારણે નાના વેપારીના ધંધા બંધ કરાવે છે, તો દરેક રસ્તા પાર ઉઘરાણા કરવા ઉભેલા પોલીસની ભીડ નહીં દેખાતી હોય...?!

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit