કાર્ટુન કેમ્પ


દરેક વ્યક્તિના ગળામાં ડિજિટલ પટ્ટો પહેરાવી દેવાનો.., પટ્ટામાં એ વ્યક્તિની 'હેલ્થ'ની સંપૂર્ણ માહિતી નાખી દેવાની...

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit