કાર્ટૂન કેમ્પ


હપ્તાખોરી, વસૂલી, ઉઘરાણા, બ્લેકમેલ, મારકૂટ આ બધું તો હવે સરકારી ધોરણે થાય છે એટલે આપણે ચીંતા કરવાની જરૂર નથી...!

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit