કાર્ટૂન કેમ્પ


મોટા માણસો ઉપર હુમલો થયા પહેલા જ 'આરોપી' પકડાય જાય છે અને નાના માણસોના ખૂન થઇ ગયા પછી પણ 'આરોપી' પકડાતા નથી...!

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit