કાર્ટુન કેમ્પ


લ્યો, તમારા દીકરાને સમજાવો.., કહે છે કે કોરોનથી સામાન્ય માણસો જ મરે છે, કોઈ નેતાઓ કેમ મરતા નથી...!

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit