કાર્ટૂન કેમ્પ


બસ હવે... પ્રચાર રેલીઓ અને સભાઓ બંધ કરો... બધાજ કોરોના સંક્રમિત થઇ જશે તો મતદાન કરવા કોણ આવશે...?

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit