કાર્ટૂન કેમ્પ


જેટલા ટેસ્ટ કરીએ, તેટલા દર્દી નથી આવતા, અને જેટલા મૃત્યુ થાય છે, તેટલા ટેસ્ટ કર્યા જ નથી...!

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit