કાર્ટુન કેમ્પ


આ બાબતમાં ટ્રમ્પ ઘણા કાચા પડ્યા.., આના બદલે કોઈ આતંકવાદી દ્વારા હુમલો કરાવવાની જરૂર હતી...

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit