કાર્ટૂન કેમ્પ


બધે ભલે બેકારી ને મંદી હોય પણ 'ખાતા'વાળાઓ માટે 'આવક'ના સ્ત્રોત કેટલા વધી ગયા..., માસ્ક, સમય મર્યાદા ભંગ, જાહેરમાં થુંકવું...!

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit