કાર્ટૂન કેમ્પ


...જુઓ, એવું ન બોલતા કે ૧૫મી ઓગસ્ટએ આપણને આઝાદી મળેલી... તે ભ્રષ્ટાચાર કરવાની, કૌભાંડો આચરવાની, કોમવાદ ભડકાવવાની... વગેરે વગેરે...

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit