કાર્ટુન કેમ્પ


'કોરોના' વાઈરસ નથી પણ પૈસા કમાવાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, સરકાર માટે, ડોક્ટરો માટે, પોલીસ માટે, કાળા બજારિયાઓ માટે......!

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh 29 March
close
PPE Kit