કાર્ટુન કેમ્પ


સરકારને કોરોનની દિનચર્યા ખબર પડી ગઈ લાગે છે, કોરોના દિવસે સુઈ અને સાંજે ૭ વાગ્યે ન્હાઈ-ધોઈ, તૈયાર થઈને બહાર નીકળતો હશે...!

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit