કાર્ટૂન કેમ્પ


સાહેબ, આરોપીઓ તો એમના ઘરે જ હતા પણ બધાને કોઈ ને કોઈ રાજકીય નેતાઓ સાથે ઓળખાણ હતી, એટલે અમે ધરપકડ વગર જ પાછા આવ્યા...

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit