કાર્ટુન કેમ્પ


અત્યારે ભારતની વસ્તી લગભગ ૧૩૮ કરોડ છે, દરેકને ૫૦-૫૦ હજાર આપી દે તો'ય ઓછામાં પતી જાય, '૨૦ લાખ કરોડનો ખર્ચો' કરવાની શું જરૂર હતી?!!

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit