કાર્ટુન કેમ્પ


અમે સરકારી કામોની 'કાર્યપદ્ધતિ' વારંવાર બદલતા રહીશું, જેથી 'વચેટિયાઓ'નુ કામ ચાલુ રહે અને અમને 'ટકાવારી' મળતી રહે...

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit