નગરના વાતાવરણમાં અચાનક પલ્ટો

નગરમાં સાંજે ૫ વાગ્યાથી અચાનક જોરદાર પવન અને વાદળો છવાતાં અંધારા સાથે છાંટા પડતાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી અને વાતાવરણમાં પલ્ટો જોવા મળ્યો.
close
Ank Bandh
close
PPE Kit