ફટાકડાના પરવાના માટેની અરજી કરવાની મુદ્દતમાં વધારો

જામનગર તા. ૯ઃ જામનગર (શહેરમાં) આગામી દિવાળી-નૂતનવર્ષના તહેવારોને અનુલક્ષીને મર્યાદિત જથ્થામાં ફટાકડા સંગ્રહ/વેચાણ માટે અરજદારો તેમજ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ જામનગર શહેરમાં આવેલ પ્રદર્શન મેદાન તરીકે ઓળખાતી જમીનમાં તથા ગાંધીનગર વિસ્તાર રેલવે સ્ટેશન પાસેની જગ્યા તરીકે ઓળખાતી જમીનમાં શેડ ઉભા કરી ફટાકડા લાયસન્સ મેળવવા માંગતા હોય તેઓને નિયમાનુસાર ભાડુ વસુલ કરી પ્લોટ ફાળવવામાં આવશે. આવા વ્યક્તિઓએ નિયત નમૂનાઓમાં જરૃરી આધાર-પુરાવાઓ સાથેની અરજી મામલતદાર અને એક્ઝીક્યુટીવ મેજિસ્ટ્રેટ જામનગર (શહેર)ની કચેરી, મહેસુલ સેવા સદન, પ્રથમ માળે, શરૃ સેકશન રોડ, જામનગરમાં તા. ૧-૧૦-૧૯ સુધીમાં રજુ કરવા જણાવેલ હતું. પરંતુ દિવાળીના તહેવારને ધ્યાને લેતા પુખ્ત વિચારણા કરતા તા. ૧૧-૧૦-૧૯ સુધી અરજી સ્વીકારવાની મુદ્દતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નિયમાનુસાર તપાસનીશ અધિકારીનો અભિપ્રાય મેળવી /પરવાનો આપવા નિયમાનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરી શકશે. આ અંગેના અરજી ફોર્મ સંબંધિત કચેરીમાંથી મળી શકશે. તા. ૧૧-૧૦-૧૯ પછી રજુ થયેલ ફટાકડા સંગ્રહ વેચાણ માટેના પરવાના બાબતની અરજીઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં વિચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં. જેની પણ સંબંધકર્તાએ નોંધ લેવા સબ ડીવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ જામનગર (શહેર)ની યાદીમાં જણાવ્યું છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit