નગરમાં ઠંડીનો ચમકારોઃ લઘુત્તમ તાપમાન ૧૪.ર ડીગ્રી: વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ પ૯ ટકા રહ્યું

જામનગર તા. ર૧ઃ જામનગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન અડધા ડીગ્રીથી વધુના વધારા સાથે લઘુત્તમ તાપમાન ૧૪.ર ડીગ્રી નોંધાયું હતું. નગરના તાપમાનમાં થયેલા આંશિક વધારા વચ્ચે જનતાએ ઠંડીના ચમકારાનો અનુભવ કર્યો છે.

જામનગર સહિત સમગ્ર હાલાર પંથકમાં ધીમે-ધીમે શિયાળો ગતિ પકડી રહ્યો છે. ઠંડીના ચભકારાનો દોર યથાવત્ રહ્યો છે. નગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન અડધા ડીગ્રીથી વધુના વધારા સાથે લઘુત્તમ તાપમાન ૧૪.ર ડીગ્રી અને એક ડીગ્રી વધીને મહત્તમ તાપમાન ર૯.પ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. તાપમાનમાં થયેલા વધારા વચ્ચે જનતાએ સાંજથી લઈ સવાર સુધી ઠંડીની અનુભૂતિ કરી હતી. વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ પ૯ ટકા રહ્યું હતું. પવનની ગતિ પ્રતિકલાકની સરેરાશ પ થી ૧૦ કિ.મી.ની રહેવા પામી હતી.

close
Ank Bandh
close
PPE Kit