નગરમાં છેલ્લા બે દિવસમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે તાપમાનમાં બે ડીગ્રીનો ઘટાડોઃ મહત્તમ ૩ર ડીગ્રી: ભેજનું પ્રમાણ ૯૩ ટકા

જામનગર તા. ૧૬ઃ જામનગરમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે છેલ્લા બે દિવસમાં બે ડીગ્રીના ઘટાડા સાથે મહત્તમ તાપમાન ૩ર ડીગ્રી નોંધાયું હતું. તાપમાનમાં થયેલા ઘટાડાના પગલે નગરજનોને ગરમીમાંથી રાહત મળી હતી.

જામનગરમાં છેલ્લા ચાર દિવસથી બપોર પછી વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેના પગલે તાપમાનમાં પણ ઘટાડો થયો છે. નગરમાં છેલ્લા બે દિવસમાં બે ડીગ્રીના ઘટાડા સાથે મહત્તમ તાપમાન ૩ર ડીગ્રી જ્યારે છેલ્લા ચોવીસ કલાક દરમિયાન અડધો ડીગ્રી વધીને લઘુત્તમ તાપમાન ર૪.પ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. વરસાદી માહોલ અને મહત્તમ તાપમાનમાં થયેલા ઘટાડાના પગલે જનતાને ગરમીમાંથી રાહત મળી રહી છે.

જામનગમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ ૯૩ ટકા રહ્યુંહતું. પવનની ગતિ પ્રતિકલાકની સરેરાશ પ થી ૭ કિ.મી.નીરહેવા પામી હતી.

close
Ank Bandh
close
PPE Kit