| | |

રતનબાઈ કન્યા વિદ્યાલયની વિદ્યાર્થીની વકતૃત્વ સ્પર્ધામાં ઝળકી

જામનગર તા. ૯ઃ જામનગરના શ્રી વિ.ધ. બારદાનવાલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી રતનબાઈ કન્યા વિદ્યાલયની વિદ્યાર્થીની બેલીમ તઝકીયાએ જુમા મસ્જિદ આધ્યામિક શાળામાં ક્યુડીસી કક્ષાની વકતૃત્ત્વ સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમ તેમજ ડી.એસ. ગોજિયા વિદ્યાલયમાં યોજાયેલ એસ.વી.એસ. કક્ષાની વકતૃત્ત્વ સપર્ધામાં તૃતીય ક્રમ મેળવી વિદ્યાલયનું ગૌરવ વધાર્યું છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit