એપલે નવી ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ આઈઓએસનું લોન્ચીંગ કર્યુઃ ઈ-મેલના માધ્યમથી કંપનીઓ યુઝરને ટ્રેક નહીં કરી શકે.


અન્ય સમાચારો

close
Ank Bandh 29 March
close
PPE Kit