નયારા એનર્જી જામનગર નેવી હાફ મેરેથોન

જામનગર તા. ૩ઃ અગ્રણી સુસંકલિત ડાઉનસ્ટ્રીમ કંપની નયારા એનર્જી જામનગરમાં તા. ૮ મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ ના રવિવારે યોજાનારી જામનગર નેવી હાફ મેરેથોન માટે શિર્ષક પ્રાયોજક તરીકે આઈ.એન.એસ. વાલસુરા સાથે જોડાય છે. આ દોડમાં હાફ મેરેથોન, ૧૦ કિ.મી., પ કિ.મી. અને ફન રન એમ ચાર પ્રકારની કક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. નયારા એનર્જી સ્થાનિક લોકોની સાથે આરોગ્ય સ્વચ્છતા, શિક્ષણ અને પર્યાવરણ જેવા સુસંગતતાના ક્ષેત્રોમાં જોડાયેલી છે. જામનગર એ નયારા એનર્જીના અસ્તિત્વના કેન્દ્રસમાનછે. તેને ધ્યાને લઈ જામનગર નેવી હાફ મેરેથોન કંપની માટે સ્થાનિક લોકો તેમજ નૌકાદળની સાથે સંલગ્ન રહેવાની એક શ્રેષ્ઠ તક છે. નૌકાદળ આ વિસ્તારના સમુદ્ર કાંઠાની સુરક્ષા કરવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા અદા કરી રહ્યું છે. 'નયારા એનર્જી જામનગર નેવી હાફ મેરેથોન'માં ભાગ લેવા માટે અહીં આપેલી લીંક પર થઈ ઓનલાઈન નામની નોંધણી કરાવો.

close
Ank Bandh
close
PPE Kit