મહેશ્વરી મેઘવાર સમાજના અઢારમાં સમૂહલગ્નનું આયોજન

જામનગર તા. ૩ઃ જામનગરનો સમસ્ત મહેશ્વરી મેઘવાર સમાજ સમૂહ લગ્ન સમિતિ દ્વારા આગામી તા. ૧૫-૧-૨૦ના દિને ઢીંચડામાં આવેલ સમાજવાડીમાં અઢારમાં સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

આ સમૂહ લગ્નમાં જોડાવા ઈચ્છુક વર-કન્યાના વાલીઓએ તા. ૨૨-૧૨-૧૯ સુધીમાં સવારે ૯ થી ૧૨ દરમ્યાન જન્મતારીખના દાખલા સહિતના આધાર પૂરાવા, ફોટા સાથે સમિતિની ઓફિસે ફોર્મ ભરી જવાના રહેશે.

આ સમૂહ લગ્ન અંગે વધુ વિગતો માટે સુરેશભાઈ માતંગ (૯૮૨૫૨ ૯૫૯૫૮), જયંતભાઈ વારસાખીયા (૯૯૯૦૯૮ ૩૩૬૬૬) નો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit