પોરબંદર-શાલીમાર સ્પેશિયલ પાર્સલ ટ્રેનના ત્રણ સ્ટોપ વધારાયા

જામનગર તા. ૪ઃ પોરબંદર-શાલીમાર વચ્ચે સ્પેશિયલ પાર્સલ ટ્રેન સેવા ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ ટ્રેનને ભરૃચ, અંકલેશ્વર અને ગૌદીયા રેલવે સ્ટેશનને સ્ટોપ આપવામાં આવ્યો છે. પોરબંદરથી આ ટ્રેન ૬, ૮, ૧૦, ૧૩, ૧૫, ૧૭, ૨૦, ૨૨, ૨૪, ૨૭, ૨૯ અને ૩૧ જુલાઈ તથા શાલીમારથી ૫, ૮, ૧૭, ૧૨, ૧૫, ૧૭, ૧૯, ૨૨, ૨૪, ૨૬, ૨૯, ૩૧ જુલાઈ અને ૨ ઓગસ્ટના આ ટ્રેન રવાના થશે. 

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit