હાલારમાં ૧૫ પોઝિટિવ કેસ

 (૧)  દિપાલીબેન મીરલભાઈ મહેતા (ઉ.વ. ૩૪) ૩૦૨ - શુભ આવાસ, હરિયા સ્કૂલ પાસે, જામનગર.

(ર)   દક્ષાબેન મનસુખભાઈ ખાખરીયા (ઉ.વ. ૫૭) ઈવા પાર્ક-૧, આરએસડી રોડ,  પૂજા એવન્યુ-૬ એ વીંગ ફ્લેટ નં. ૧૦૪, જામનગર.

(૩)   મનસુખભાઈ અમૃતલાલ ખાખરીયા (ઉ.વ. ૬૧) ઈવા પાર્ક-૧, આરએસડી રોડ, પૂજા એવન્યુ-૬ એ વીંગ ફ્લેટ નં. ૧૦૪, જામનગર.

(૪)   કૃણાલભાઈ નરેશભાઈ મોદી (ઉ.વ. ૩૧) પટેલ કોલોની શેરી નં. ૮, રોડ નં. ૧/૨, જામનગર.

(પ)   હરખચંદ રાયસીંગ માલદે (ઉ.વ. ૫૮) ૨૦૨-શ્રીરામ એપાર્ટમેન્ટ, હિરજી મિસ્ત્રી રોડ,  પ્રણામી સ્કૂલ સામે, જામનગર.

(૬)   અબ્દુલભાઈ કાદરભાઈ રાજવાણી (ઉ.વ. ૭૦) બાવાગોર દરગાહવાળી ગલી, નદીપા રોડ, જામનગર

(૭)   મનોહરભાઈ કેશવલાલ ભોલાણી (ઉ.વ. ૫૭) શિવાની રેસીડેન્સી, જવાહરપાન પાર્લરની બાજુમાં, લીમડા લેન, જામનગર.

(૮)   સંદીપભાઈ મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ (ઉ.વ. ૩૬) શેરી નં. ૨, શિવ નિવાસની બાજુમાં,  ચૌહાણ ફળી, રણજીત રોડ, જામનગર.

(૯)   હરદાસભાઈ લાખાભાઈ કરમુર (ઉ.વ. ૪૫) ગામઃ જૂના તથીયા, ખંભાળિયા.

(૧૦)            ચંદ્રેશભાઈ બાબુભાઈ (ઉ.વ. ૪૯) ગામઃ લાલપુર.

(૧૧)            જિજ્ઞાશાબેન પટેલ (ઉ.વ. ૮૦) ગામઃ મોટી ખાવડી.

(૧૨)            મો. ઈમરાન પઠાણ (ઉ.વ. ૨૬) ગામઃ અલીયાબાડા.

(૧૩)            યશ્વીબેન કાકરીયા (ઉ.વ. ૩૦) ગામઃ સુમરા, તા. ધ્રોલ.

(૧૪)            કેયુર હિમાંશુભાઈ (ઉ.વ. ૧૧)  મેઈન બજાર, ધ્રોલ.

(૧૫)            પાર્થ હિમાંશુભાઈ (ઉ.વ. ૯)  મેઈન બજાર, ધ્રોલ.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit