ચિરવિદાય

જામનગરઃ સામપરવાળા સોની ગુલાબરાય તુલસીદાસ પાલા (ઉ.વ. ૭૮), તે  નલીનભાઈ અને યશવંતભાઈ પાલા તથા ભાનુબેન દિલીપભાઈ જોગીયાના પિતા,  કૃણાલ, ચિંતન, જય, હીમા, યશ્વીના દાદાનું તા. ૩-૭-ર૦ર૦ ના અવસાન થયું છે.  સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણાં માટે તા. ૪-૭-ર૦ર૦ ના સાંજે ૪ વાગ્યે નલીનભાઈ  (મો. ૯૮રપર રર૧પ૯), યશવંતભાઈ (મો. ૮૩ર૦૭  ૯૯૪ર૧), ચિંતન (મો.  ૯૪ર૭૯ ૭૭પ૧૦) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ મૂળ જોડિયાના ગુર્જર ક્ષત્રિય કડિયા સમાજના હિતેશભાઈ હરિલાલભાઈ  ગોહિલ (ઉ.વ. પ૧), તે નલીનભાઈ ગોહિલ તથા કિરણબેન જાદવના ભાઈ, અમરોણી  સમાજના માજી પ્રમુખ અરવિંદભાઈના સાળાનું તા. ૩-૭-ર૦ર૦ ના અવસાન થયું છે.  વર્તમાન સમયને ધ્યાનમાં રાખીને સદ્ગતની પ્રાર્થના સભા/લૌકિક પ્રથા રાખેલ નથી.  ટેલિફોનિક સાંત્વના પાઠવવા માટે નલીનભાઈ (મો. ૯૯ર૪૭ ૯૦પ૯૩), જયેશભાઈ  ગોહિલ (મો. ૭ર૧૧૧ પપપ૭૮), અરવિંદભાઈ જાદવ (મો. ૯૮રપ૪ ૦૮૬૭૪) નો  સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી લક્ષ્મીદાસ ધનજી પલાણ (ઉ.વ. ૭પ), તે મૂળરાજ ધનજીભાઈ  પલાણ (ખંભાળીયાવાળા) ના મોટાભાઈ તથા હરેશકુમાર પલાણ, હસમુખ પલાણ,  જયેશ પલાણ, રૃપેશ પલાણના પિતાનું તા. ૩-૭-ર૦ર૦ ના અવસાન થયું છે.  ટેલિફોનિક સાંત્વના પાઠવવા માટે મૂળરાજભાઈ (મો. ૯૯૦૯૬ ૪પ૪૪૩), હરેશકુમાર  (મો. ૯૪૦૮૪ ૮૯૮૩પ), હસમુખભાઈ (મો. ૯૯રપ૮ ૬પ૪પ૧), જયેશભાઈ (મો.  ૯૬૬૪૯ ૯૦૭૭૭), રૃપેશભાઈ (મો. ૯૩ર૮૪ ૬પ૮૪પ) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ શારદાબેન લાભશંકર પુરોહિત (ઉ.વ. ૮ર) તે સાહિત્યકાર લાભશંકર  પુરોહિતના ધર્મપત્ની તેમજ અરવિંદભાઈ પુરોહિત, ઋષિકેશ પુરોહિતના માતાનું તા.  ૩-૭-ર૦ર૦ ના અવસાન થયું છે. હાલ કોરોના મહામારીને કારણે સદ્ગતનું ટેલિફોનિક  ઉઠમણું માટે તા. ૬-૭-ર૦ર૦, સોમવારના સાંજે ૪ થી પ.૩૦ વાગ્યા દરમિયાન રાખેલ  છે. શોક-સંદેશો - સાંત્વના પાઠવવા માટે લાભશંકરૃ પુરોહિત મો. (૯૮રપ૭  પ૦૦૪૭), અરવિંદભાઈ પુરોહિત (મો. ૯૯૭૯૪ ૩૧ર૦પ), ઋુષીકેશ પુરોહિત (મો.  ૯૯૦૯૧ ૪૬પ૧ર) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરના હાલારી ભાનુશાળી મોહનલાલ મગનલાલ કનખરાના પુત્ર જગદીશભાઈ  મોહનલાલ કનખરાના, તે સ્વ. મનસુખલાલ, સ્વ. શંકરલાલ, સ્વ. વિનોદભાઈ,  જેન્તિભાઈ, મહેનદ્રભાઈના નાના ભાઈ, હરીશ, દિલીપ (દિગ્જામ), દિનેશ (અલ્કા  ઈન્ડસ્ટ્રીઝ), પરેશ (વિજય ન્યુઝ પેપર), દિપેન, વિનોદ, સંદીપ, જીગ્નેશ, હિરેનના  કાકાનું તા. ૩-૭-ર૦ર૦ ના અવસાન થયું છે. હાલની કોરોના સ્થિતિના કારણે બેસણું  રાખેલ છે. ટેલિફોનિક સાંત્વના પાઠવવા માટે દિનેશભાઈ કનખરા (મો. ૯૩૭૬ર  ૮૬૮૦૦) નો સંપર્ક કરવો.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit