ચિરવિદાય

જામનગરઃ અનિલભાઈ નરસીભાઈ પનારા (ઉ.વ. ૪૯), તે સ્વ. નરશીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પનારાના પુત્ર તથા હર્ષિલ, વિધિના પિતા તથા સ્વ. અમૃતભાઈ નરસીભાઈ પનારા, જયવંતીબેન નરેન્દ્રભાઈ ભારદીયા, સ્વ. નયનાબેન સુરેશભાઈ કગથરા, નીતાબેન પ્રવિણભાઈ અઘેરા, અનિલાબેન હરેશભાઈ છનિયારાના ભાઈ તથા રીનવ અમૃતભાઈ પનારા, જીજ્ઞાબેન યજ્ઞેશભાઈ કનોજીયાના કાકાનું તા. રર-૭-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ર૪-૭-ર૦ર૧, શનિવારના સાંજે ૪ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન રાખવામાં આવ્યું છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે રિનવ પનારા (મો. ૯૯૯૮૭ ૭૭૯૪૦), ભાનુબેન પનારા કમો. ૯૮૯૮૧ ૭૩ર૬૮), જ્યોતિબેન પનારા (મો. ૯૪ર૯૮ ૦પ૮પ૧) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી (મૂળ ગામ હડીયાણાના) વરિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિના મણીબેન બચુભાઈ નાડીયાપરા (ઉ.વ. ૮પ), તે કાંતિભાઈ, મહેશભાઈ, દીવાળીબેન ધીરૃમભાઈ આશીયાણી, સ્વ. સુશીલાબેન વશરામભાઈ મોરઝરીયા, ચંદ્રિકાબેન રાકેશભાઈ રાવલ, હંસાબેન નવીનભાઈ સંચાણીયાના માતાનું તા. ર૩-૭-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણુ / સાંત્વના પાઠવવા માટે કાંતિભાઈ (મો. ૮૧ર૮૮ પ૬૩પ૧), મહેશભાઈ (મો. ૯રર૮પ ૭૪૭૪૮) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ મુડસા પરિવારના ભાર્ગવભાઈ (ઉ.વ. ૩ર) નું તા. ર૩-૭-ર૦ર૧ ના અવસાન થયેલ છે. હાલની પરિસ્થિતિના કારણે સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ર૪-૭-ર૦ર૧, શનિવારના સાંજે ૪ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે પ્રિતેશ માધવજીભાઈ મુડસા (મો. ૯૮ર૪ર ૮૭૪૪૦), નરેન્દ્ર મુડસા (મો. ૯૮ર૪ર ૧રરપ૩), રીતેશ મુડસા (મો. ૯પ૮૬૮ પ૬૬૦૦), મુકેશ મુડસા (મો. ૯૯ર૪૭ ૮૯ર૦પ) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ સ્વ. ગુલાબરાય નરભેશંકર ઓઝાના પુત્ર બાલકૃષ્ણ ઓઝા, તે સ્વ. જનકરાય, અરવિંદભાઈ, પ્રવિણભાઈ તથા જયસુખભાઈ, અનસુયાબેનના નાનાભાઈ તેમજ ઉર્વશી, નેહલ, સોનલના પિતા અને દેવેનકુમારના સસરાનું અવસાન થયેલ છે. તેમનું ટેલિફોનિક ઉઠમણું આજે તા. ર૩-૭-ર૦ર૧ ના સાંજે પ થી પ.૩૦ દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે મો. ૯૯૯૮ર ૧૦પપર / ૯૭૧૪૩ ૯ર૦૯૯ નો સંપર્ક કરવો.

close
Ank Bandh 29 March
close
PPE Kit