ગીતા વિદ્યાલયના સ્થાપના દિનની ઉજવણી


જામનગરમાં પૂ. મનહરલાલજી મહારાજશ્રી દ્વારા સ્થાપીત ગીતા વિદ્યાલયના ૭૨મા સ્થાપના દિનની તથા ભારતના ૭૫મા આઝાદી દિવસ તેમજ સંત તુલસીદાસજીની ૪૬૭ મી જન્મજયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
close
Ank Bandh
close
PPE Kit