એમ.પી. શાહ કોલેજની મુલાકાતે દાતા પરિવાર


વિદ્યોત્તેજક મંડળ-જામનગર સંચાલિત એમ.પી. શાહ મ્યુનિ. કોમર્સ કોલેજના મુખ્ય દાતા મેઘજી પેથરાજ શાહના યોગદાનથી ૧૯૬ર માં બંધાયેલ કોમર્સ કોલેજની શુભેચ્છા મુલાકાતે સ્વ. એમ.પી. શાહના પૌત્ર મેઘજીભાઈ પરિવાર સાથે પધાર્યા હતાં. કોલેજના ઉત્કૃષ્ટ પરિણામોથી તેઓએ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. વિશેષમાં તેઓના યોગદાનથી બંધાયેલ કોમ્પ્યુટર સેન્ટરની મુલાકાત લઈ નવા અભ્યાસક્રમો દાખલ કરવા સૂચન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે વિદ્યોત્તેજક મંડળ-જામનગરના પ્રમુખ ઈન્દુભાઈ વોરા, માનદ્મંત્રી હસમુખભાઈ વિરમગામી, કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડો. જી.ડી. ચૌધરી અને કોમ્પ્યુટર સેન્ટરના પ્રોગ્રામર અંબર પી. મહેતા, અશોકભાઈ શાહ શુભેચ્છા મુલાકાત વખતે સાથે રહ્યા હતાં.

વધુ સમાચાર

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit