ફલ્લામાં રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી


ફલ્લામાં રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. બહેનોએ ભાઈના કાંડે રાખડી બાંધી પર્વને લાગણીભેર ઉજવ્યું હતું.
close
Ank Bandh
close
PPE Kit