જોડિયા તાલુકા પંચાયતમાં તલાટી-કમ-મંત્રીઓના એક દિવસીય ધરણાં


ગુજરાત રાજ્ય તલાટી-મંત્રી મહામંડળની સૂચના મુજબ જોડિયા તાલુકા તલાટી-મંત્રી મંડળના પ્રમુખ ડી.વી. જાડેજાની આગેવાની હેઠળ ૧૭ તલાટીઓ સાથે તાલુકા પંચાયત કમ્પાઉન્ડમાં એક દિવસીય ધરણાં કરી તેમની માંગણીઓના ઉકેલ માટે રજૂઆત કરી હતી.

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh
close
PPE Kit